PYTEL SRANDY

Výběr té nejlepší srandy

Proč Bůh nemá titul CSc?

1.) Má jenom jednu známou publikaci.
2.) Ta je v hebrejštině.
3.) Nejsou v ní odkazy na další prameny.
4.) Nebyla publikována ve známém vědeckém časopise.
5.) Mnozí pochybují o tom, že ji napsal osobně.
6.) Je nutno přiznat, že je známá po celém světě – ale co dělal potom?
7.) Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená.
8.) Ostatním vědcům se nepodařilo zopakovat jeho experimenty.
9.) Nepožádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech.
10.) Když se mu jeden pokus nevydařil, pokusil se zahladit stopy utopením pokusných objektu.
11.) Jedince, kteří se nechovali podle očekávání, vyřadil z pokusného souboru.
12.) Nechodil do přednášek – jenom vzkázal studentům, co si mají prostudovat.
13.) Nechal za sebe učit svého syna.
14.) První dva studenty vyhodil, protože se naučili něco navíc.
15.) I když má jen 10 požadavků, většina studentů v praktickém testu propadne.
16.) Konzultace poskytuje jen velmi zřídka, a to ještě na vrcholku hory.

Kategorie: Textové vtipy

Štítky: